Không là chuyên gia của bất cứ lĩnh vực nào
Không là KOL của bất cứ lĩnh vực nào
Đừng bán sản phẩm hãy bán giải pháp
Hay và thiết thực. Quyền sách nên có trong kệ sách của bạn.
9.0
of 10
out of 10
Đừng bán sản phẩm hãy bán giải pháp
Hay và thiết thực. Quyền sách nên có trong kệ sách của bạn.
9.0
of 10
out of 10